Het geheel is meer dan de som der delen. Dat was de basis voor de nieuwe huisstijl van particuliere onderwijsinstelling Winford College.

Vanuit deze basis werd de gehele stijl opgebouwd uit iconische onderdelen. Omdat de huisstijl tegelijkertijd moet passen bij het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, is gekozen voor nuances in kleuren en vormen. Zo is de stijl voor het basisonderwijs opgebouwd uit felle kleuren en iconen die representeren wat belangrijk is voor jonge kinderen: spel, fantasie, liefde en groei. Bij de stijl voor het voortgezet onderwijs zijn de kleuren meer volwassen en de iconen complexer en meer gericht op leren.

Het logo geeft bijna letterlijk de holistische visie van de onderwijsinstelling weer, doordat het is opgebouwd uit de verschillende iconen en onderdelen. Het aanbod van tools in de huisstijl biedt een bijna onuitputtelijke bron van mogelijkheden voor het maken van opvallende communicatiemiddelen.