Elke druppel telt

 

Steeds vaker zullen er stortbuien zijn, waardoor steden onder water lopen. Dit komt niet alleen door klimaatverandering, maar ook doordat in de grote steden het water steeds moeilijker weg kan door dichte bebouwing, asfalt en tegels overal. Dit kan tot miljarden schade leiden, zoals op 2 juli 2011 in Kopenhagen, toen er in drie uur tijd 150 mm regen viel.

Amsterdam Rainproof is een open platform dat bewoners van Amsterdam, ambtenaren van de Gemeente, woningcorporaties, kennisinstituten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, tuincentra, kortom: iedereen die een bijdrage kan leveren, uitnodigt om Amsterdam Rainproof te maken.

Dit kan door de aanleg van holle afwaterende wegen, de ontwikkeling van water doorlatende tegels, de aanleg en subsidiëring van groene daken, maar ook door het simpelweg plaatsen van een regenton. Zo kan water tijdelijk worden opgevangen en ook beter worden benut.

Lot Locher (Amsterdam Rainproof): “Regenbestendig handelen is verbonden aan heel veel verschillende thema’s. Regen bestaat uit vele kleine druppels die je moet aanpakken daar waar ze vallen. Deze verscheidenheid en aanpak komt mooi tot uiting in het merk”.

Hugo van den Bos: “Ook al is Rainproof een initiatief van Waternet, het is beslist geen corporate- of produktmerk. Ook geen keurmerk. Het merk is wel gedeponeerd, maar iedereen die meedoet mag er gebruik van maken. Ook andere steden, nationaal en internationaal, kunnen het oppakken en het zich ‘eigen’ maken, zolang ze vanuit dezelfde publiek/private netwerkgedachte opereren. Daarmee is het mooi voorbeeld van ‘agile branding’, met alle uitdagingen en onzekerheden die daarbij horen. Het is leuk om hier aan mee te werken en te helpen het idee steeds verder uit te bouwen.”

De website is ontwikkeld samen met Total Active Media: www.rainproof.nl