Voor de nieuwe idententiteit van Getronics is de online presentatie als uitgangspunt genomen. Waar mogelijk wordt het nieuwe logo bewegend getoond